Resultaten voor cao

 
cao
Wat is een CAO? nationaal sectoraal bedrijf collectieve arbeidsovereenkomst.
Een CAO is. CAO staat voor de arkorting" collectieve arbeidsovereenkomst" een begrip dat reeds een heuse aanzet geeft tot verklaring van de afkorting. Logischerwijze is een CAO zodoende een overeenkomst die afgesloten wordt tussen twee partijen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties, met als onderwerp tal van arbeidsgerelateerde afspraken.
Collectieve arbeidsovereenkomst Wikipedia.
Indien de werkgever of de werkgeversorganisatie waarvan hij of zij lid is partij is bij een cao, maar de werknemer niet, is de cao toch van toepassing. Op verzoek van bij een cao betrokken partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen" verbindend" verklaren avv algemeen verbindend verklaring.

Contacteer ons